Advertentie
Advertentie

Luchtkwaliteit in 20 jaar fors verbeterd

MECHELEN (tijd) - De luchtkwaliteit in Vlaanderen is de jongste 20 jaar sterk verbeterd voor bijna alle soorten stoffen. Zelfs de ammoniakemissie, die 19 jaar lang op een zeer hoog peil bleef, daalde in 2000 voor het eerst met 22 procent. Enkel de uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide (CO2) krijgt men niet onder controle. Die emissie blijft sterk stijgen, terwijl in Kyoto afgesproken was dat België in 2010 liefst 7 procent minder CO2 zou uitstoten dan in 1990.