Advertentie
Advertentie

Luchtkwaliteit in Vlaanderen stabiliseert

BRUSSEL (tijd) - De luchtkwaliteit in Vlaanderen verbeterde sinds 1980 sterk, maar de laatste drie jaar is die trend afgevlakt. Toch blijft Vlaanderen voor de meeste stoffen binnen de EU-normen. Enkele knelpunten blijven bestaan, zoals rond Gent en rond de non-ferrobedrijven. De emissie van het broeikasgas koolstofdioxide (CO2) nam sinds 1990 verder toe. Met ozon heeft Vlaanderen nu weinig problemen, maar dat kan drastisch veranderen met de nieuwe EU-richtlijnen.De top van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) toonde zich gisteren relatief optimistisch over de lozingen in de lucht door Vlaamse pollutiebronnen en over de totale luchtkwaliteit. Grosso modo beantwoordt die luchtkwaliteit aan de strenge EU-regels, zei Philip Dhont van de VMM. Maar de tijd dat de luchtkwaliteit spectaculair verbeterde, zoals in de jaren 80, is voorbij.