Advertentie
Advertentie

Luchtvaart blijft grotendeels uit greep van GATT-akkoord

(tijd) - Voor de luchtvaart werd een speciale regeling getroffen in de GATT-afspraken,in die zin dat de sektor wordt uitgesloten met uitzondering van drie domeinen. Bovendien zullen de partners afwijkingen toegestaan krijgen voor die drie deelgebieden, zodat men nu al kan stellen dat de impact van het vrijhandelsakkoord op de luchtvaart gering zal zijn.