Luchtvaart zoekt heil in samenwerking

(reuter/tijd) - Nu het Golf-konflikt achter de rug is, kunnen de luchtvaartmaatschappijen verder bouwen aan hun toekomst. In het Westen praten zo ongeveer alle maatschappijen met elkaar, op zoek naar mogelijke samenwerkingsverbanden, en kijkt men uit naar een gunstigeroverheidsreglementering. De Aziatische maatschappijen bekijken ondertussen glimlachend hun groeicijfers.