Advertentie
Advertentie

Luchtvaartaandelen zijn super-cyclisch

Luchtvaartaandelen behoren geen langetermijninvestering te zijn. Het inspelen op hun cycliciteit kan lucratief uitpakken. Ze zijn zelfs super-cyclisch: de periode van top tot bodem en terug duurt meestal minder dan 9 maanden. Alleen in 1997 zette de opgaande cyclus zich één geheel jaar door.Als het aandeel Lufthansa als illustratie wordt gebruikt, zien we een grote opwaartse cyclus van april tot september 1997 waarin een koerswinst van 77 procent werd geboekt. 6 maanden later volgde nog zon vergelijkbare spurt: van februari tot en met juli 1998 ging het aandeel 75 procent hoger tot een historische hoogste koers van 27,50 euro. Daarop volgde een snelle duik van 50 procent, waarna van oktober van hetzelfde jaar een volgende zes maanden durende rally volgde van 67 procent. De periode midden augustus tot december 1999: plus 43 procent, gevolgd door een koersval met 25 procent. Midden februari tot midden juli 2000: plus 50 procent, koersval 25 procent. In de laatste 5 jaar duurden alle opwaartse bewegingen minder dan 6 maanden, terwijl een koersval zich meestal in minder dan 3 maanden voltrekt. Een vergelijkbaar beeld vertoont British Airways: de periode van bodem tot top duurde in 1998 van oktober tot april 1999: in zes maanden een koerswinst van 65 procent. Spectaculairder was de koersrally van 90 procent in 3 maanden tijd vanaf oktober 2000. De koersbewegingen anticiperen nog meer dan andere cyclische sectoren op de eerste economische hersteltekenen. De meeste koersrallys starten zon zes maanden voordat de economie weer is aangetrokken. Zodra het herstel officieel is, hebben de luchtvaartaandelen hun hoogtepunt alweer bereikt.Er zijn drie factoren te noemen waarom luchtvaartaandelen klaar zijn voor een volgende spurt: anekdotisch, economisch herstel in het tweede kwartaal van volgend jaar en te ver naar beneden gestelde groeiverwachtingen sinds 11 september.Wie zelf heeft gevlogen in de afgelopen maand, heeft geen halflege vliegtuigen of verlaten luchthavens gezien. Boekingen voor de kerstperiode in de VS en in Europa trekken fors aan en men verwacht een gelijke bezettingsgraad te behalen als vorig jaar (hoewel gemiddeld genomen 20 procent minder capaciteit wordt ingezet). Economen van de belangrijkste beurshuizen zien een herstel van de economie, althans in de VS, voor het tweede kwartaal van volgend jaar. Ook wanneer een herstel tot in het derde kwartaal op zich zou laten wachten, lijkt de gewoonlijk zes maanden durende rallyperiode nu te zijn aangebroken. Als laatste zijn de winstprognoses voor de luchtvaartsector sinds 11 september drastisch naar beneden bijgesteld, onder meer beïnvloed door het verhoogde onveiligheidsgevoel, wat zou leiden tot blijvend lagere bereidheid om het vliegtuig te nemen. Hoewel de risicos voor de luchtvaartsector op dit moment nog uiterst hoog zijn, lijkt een eerder dan verwacht herstel van het overwinnen van de huidige vliegangst niet onwaarschijnlijk meer. Dit leidt tot bijstellen van de winstprognoses van de analisten, met hogere koersdoelen van de luchtvaartaandelen als gevolg. De eerste opwaartse bijstellingen zijn al binnengekomen. Vooral liquide aandelen als Lufthansa kunnen daardoor fors profiteren van het herstel in het sentiment. PB