Luchtvaartliberalizering in de EG

Nu de Amerikaanse luchtvaartderegulering een decennium oud is, heeft ook de EG haar eerste schuchtere stappen gezet op weg naar een vrije luchtvaart. Niettegenstaande de konservativiteit van de zuidelijke lidstaten en van Denemarken, werd in december van vorig jaar een akkoord ondertekend over lagere daluurtarieven, kapaciteitsverdeling, en markttoegang.