LuchtvaartlogicaGuido MEEUSSEN

Ze hebben er meer dan twee maanden over gedaan, maar het gezond verstand heeft het uiteindelijk gehaald. De voorlopige conclusie van de fusiegesprekken tussen Virgin Express en SN Brussels Airlines is dat er onvoldoende zwaarwegende elementen zijn om de eigen identiteit op te geven. Een vrijwillige samensmelting van twee erg verschillende ondernemingen is sowieso al geen eenvoudige onderneming en als de belangen van de aandeelhouders dan nog eens sterk uit elkaar lopen, is het helemaal onbegonnen werk.Van bij de aanvang plaatsten de meeste waarnemers serieuze vraagtekens bij de operatie. Het samenbrengen van twee uiteenlopende bedrijfsculturen, verschillende vloten en verschillende managementstijlen was gedoemd te mislukken. Brussels Airlines is nu al een krabbenmand met ex-DATers die naast hun schoenen beginnen te lopen en ex-Sabéniens die nog denken de waarheid in pacht te hebben, oordeelt een observator nogal streng. Met nog een lepel Virgin erbij was de zaak helemaal onbestuurbaar geworden.Daarbij komt dat elk van de onderhandelaars zich sterker achtte dan de tegenpartij. Virgin was van mening dat DAT-SN Brussels Airlines nog alles te bewijzen heeft en ondergekapitaliseerd is. De Belgische investeerders van SN Airholding, de grootste aandeelhouder van Brussels Airlines, vonden dan weer dat Virgin Express niet veel in de pap te brokken had met zijn zwakke solvabiliteit. Van bij de aanvang had SN Airholding laten verstaan dat Richard Branson 100 miljoen euro of meer op tafel zou moeten leggen voor een belang van 40 procent in de fusie.Over de verschillen in management en wie er uiteindelijk aan het roer zou staan, hebben we het dan nog niet gehad. Maar uiteindelijk is, paradoxaal genoeg, de lichtjes verbeterde luchtvaartconjunctuur een van de doorslaggevende elementen geweest die de fusiegesprekken heeft doen mislukken. Zowel Virgin als Brussels had de voorbije weken het gevoel, op basis van de reservaties, dat de zaken weer goed beginnen lopen. En een aandeelhouder die mooie perspectieven ziet voor zijn bedrijf, is geneigd zijn prijs te verhogen of helemaal niet meer te verkopen.Voor de consument is het feit dat beide ondernemingen hun eigen weg blijven gaan ook een goede zaak. Het schept duidelijkheid, want het gaat om twee verschillende diensten: SN Brussels Airlines biedt een hybride service aan met toch de nadruk op de zakenman en een relatief hoge gemiddelde opbrengst per stoel; Virgin levert een gestroomlijnd, eenvoudig product zonder franjes voor de kostenbewuste reiziger. Het oude akkoord tussen Virgin en Sabena heeft ten overvloede aangetoond dat het mengen van die twee alleen maar voor verwarring en wrevel zorgt bij de klant.De markt en de consument zullen nu beslissen wie van de twee binnen vijf jaar nog in de lucht zit. Als de overheid er zich tenminste niet meer mee bemoeit.