Advertentie
Advertentie

Luchtvervuiling vermindert

(tijd) - De luchtvervuiling daalt. Dat zegt het Federaal Planbureau in zijn tijdschrift Short Term Update. De verzuring, fotochemische vervuiling en uitstoot van koolstofmonoxide verminderden tussen 1994 en 1998 elk met zowat 10 procent. Maar de uitstoot van broeikasgassen steeg met 3 procent omdat de economische groei de toename van de ecologische efficiëntie compenseerde.