Advertentie
Advertentie

Ludo Sannen

Agalev-fractievoorzitter in het Vlaams parlement, over politiek beleidJe mag een burger niet alleen aanspreken op zijn portemonnee. Paars heeft dat in Nederland geprobeerd en een ongelooflijke draai rond de oren gekregen. Ook bij ons zal de kiezer over twee jaar de afschaffing van het kijk- en luistergeld vergeten zijn. Als er tegelijk geen antwoord wordt gevonden op een aantal maatschappelijke noden, zal de regering daarop afgerekend worden. Als je de burger enkel als consument benadert, zal hij de publieke goederen ondergeschikt maken aan zijn privé-goed. Dat moet fataal leiden tot een grote misnoegdheid. De overheid kan niet iedereen tevreden stellen in zijn privé-leven. Ze kan er enkel de publieke voorwaarden voor scheppen. De MorgenPatrick Dewaelminister-president van de Vlaamse regering, over grenzen aan de groeiZij die dat zeggen, zijn meestal wèl onbegrensd in hun appetijt om de winsten van die economische groei te verdelen. Maar voor je een taart kan aansnijden en verdelen, moet je wel eerst een taart bakken. Sommigen lijken dat te vergeten. Als de begrotingsbesprekingen beginnen, zijn het vaak dezelfden die bij de economische prognoses plots jammeren. Zo weinig groei? Is het dat maar? Wel, om economische groei te realiseren, moet je de economie stimuleren. Ik lees dat Agalev zegt dat de actieve welvaartstaat niet hun ding is. De actieve welvaartstaat zou zelfs dood en begraven zijn. Ik zeg dat de actieve welvaartstaat de basis, het concept is van deze regering. We moeten ervoor zorgen dat genoeg Vlamingen actief zijn en blijven, precies om de welzijnsverdeling te houden. De StandaardElio di Rupovoorzitter van de PS, over het kredietbeleid van de banken in WalloniëIk wordt overstelpt door klachten van KMO-bedrijfsleiders over hun bankier. Dat is verontrustend. Men krijgt de indruk dat de geldkraan wordt dichtgedraaid, dat het risico dat de bank nog wil nemen bijna nihil is. Ik heb het gevoel dat de banken de economische expansie van Wallonië ernstig remmen, dat ze de economische ontwikkeling niet meer begeleiden. (...) In Wallonië moet 35 procent van de bedrijfsleiders zijn investeringsprojecten beperken door de kredietpolitiek van de banken. Ik roep de bankwereld op zich te herpakken. De banken dragen de verantwoordelijkheid om de ontwikkeling te begeleiden. Ze zouden zich moeten herinneren in welke mate hun huidige rijkdom te danken is aan de florissante ontwikkeling van Wallonië in het verleden. LEcho