Luikse procureur-generaalin middelpunt van rel

(tijd) - Het optreden van de Luikse procureur-generaal Anne Thily in een familiale aangelegenheid staat ter discussie. Het Luikse gerecht heeft drie jaar lang een onderzoek gevoerd naar de ontvreemding van 100.000 euro van haar echtgenoot. Het dossier is woensdag door het Hof van Cassatie van Luik naar Charleroi overgeheveld. De vermoedelijke daders vinden dat Thily het onderzoek beïnvloed heeft.