Luikse PS denkt na over eigen werking

(belga) - Een tiental socialistische parlementsleden uit het Luikse heeft gisteren tijdens een onderhoud met PS-voorzitter Philippe Busquin beslist aan de plaatselijke partij-instanties een bezinnings- en aktieprogramma voor te leggen met het oog op een betere funktionering van de Luikse PS-federatie. Vier punten staan centraal: een demokratische organizatie van de partij, een transparante financiering, een gedragskode voor de mandatarissen, en de rol van socialistische vertegenwoordigers in de ekonomische organen. De plaatselijke partij-instanties moeten in het najaar dit programma konkreet invullen.