Luikse uitgever in Centre Beaubourg

De direktie van het Centre Beaubourg in Parijs heeft besloten een tentoonstelling helemaal te wijden aan de uitgaven van de Luikse uitgever Pierre Mardaga over architektuur. Aanleiding daartoe is het feit dat de Franse minister voor huisvesting Maurice Faure de Grand Prix de l'architecture 1989 toekende aan voornoemde Belgische uitgever. Bij die gelegenheid zal Mardaga ook de zilveren erepenning van de Académie d'Architecture de Paris krijgen omwille van de nu reeds 200 titels die hij over de bouwkundig erfgoed heeft doen verschijnen.