Advertentie
Advertentie

'Luxembourg 95' wil klein maar dapper zijn

(tijd) - Gisteren werd met 'Luxembourg 95' de elfde kulturele hoofdstad van Europa geopend. In de kleine Luxemburgse hoofdstad was geen sprake van een massa-openingsfeest zoals bij Antwerpen 93 of Lisboa 94, maar veeleer van een rustige aanzet naar een bescheiden, degelijk kultuurjaar. Het Groothertogdom profileert zich als receptieve plek voor een hele reeks evenementen, waarin vooral de kultuur van de Europese regio aandacht krijgt.Het kleine Luxemburg heeft met een budget van 850 miljoen frank (waarvan een derde uit privé-sponsoring) een forse aktiviteitenkalender uitgewerkt met meer dan vijfhonderd evenementen verspreid over het hele jaar. Dat programma is breed-kultureel opgezet, zowel naar genres als naar niveau: een aanbod vooral voor het grote publiek, dat gelokt wordt met voordelige kombinaties van kunst en toerisme. De Luxemburgers zijn dan ook de bescheidenheid zelve. Ze zien zichzelf historisch als een breuklijn tussen de Germaanse en de Franse kultuur, deel uitmakend van de regio Lotharingen die vroeger zo vaak het toneel was van Frans-Duitse oorlogen, maar in het moderne Europa een multi-kulturele funktie vervult: een derde van de 400.000 inwoners zijn vreemdelingen, en naast het Duits en het Frans wordt door haast iedereen nog een derde taal gesproken, het plaatselijke 'Letzebuergesch'. Zo verwoordde burgemeester Lydie Würth-Polfer het, die waarschuwde voor de oude demonen die het nieuwe Europa bedreigen en die haar eigen land als een voorbeeld van kulturele integratie stelde.