'Luxemburg heeft op het eigen kracht moeten waarmaken'

'Hier was geen industrieel verleden om op verder te bouwen. We hebben dus zelf de inspanningen moeten doen. Luxemburg kon enkel op zichzelf rekenen. Vandaag maken we niet dezelfde catastrofe mee als Luik en Henegouwen'. Aan het woord is Benoit Coppée, secretaris-generaal van de regionale investeringsmaatschappij Investsud die in november '83 bij haar oprichting als werkterrein het rurale Wallonië meekreeg.HOEWEL DE NIM (tot voor kort) mede-aandeelhouder was van Investsud, kenmerkte de maatschappij zich vooral door het feit dat niet de overheid, maar een tiental privé-bedrijven aandeelhouder was van de maatschappij. 'Wij willen een fonds zijn dat gericht is op de privé-sector en dat geleid wordt door de privé-sector', zegt Coppée. Bepaalde kringen beweren dat Investsud een echt PSC-nest is, maar dat wordt door de secretaris-generaal ten stelligste ontkend. 'Laten we aannemen dat privé-ondernemers eerder PSC of PRL zullen stemmen. Dat is de enig mogelijk politieke link. Hier is nog nooit een dossier via de politiek op tafel gekomen', bezweert hij.