Luxemburgse

eerste minister Santer: "Voorheffing kan niet' "In elk geval lijkt de invoering van een afhouding aan de bron, van een roerende voorheffing in alle EG-lidstaten mij in dit stadium helemaal illusoir.' Dat zegt de Luxemburgse eerste minister Jacques Santer morgen in een vraaggesprek met deze krant. "Een voorheffing zou niet enkel gevolgen hebben voor het financiële centrum dat Luxemburg is, maar ook op de financiële plaats die Europa in de wereld inneemt. Zo zou de invoering ervan zeker kapitalen doen afvloeien naar centra buiten de EG. Een voorheffing zou ook renteverhogend werken. Vanuit ad-ministratief standpunt is een voorheffing te bureaukratisch en zo'n belasting past ten slotte helemaal niet in onze sterk progressieve inkomstenbelasting. Er is om al deze redenen geen plaats voor een roerende voorheffing in onze nationale fiskale struktuur. Overigens zijn ook een aantal van mijn Europese kollega's er geen voorstander van.' Premier Santer verwijst hier naar zijn Nederlandse en Britse kollega-premiers.