Advertentie
Advertentie

Lyonnaise des Eaux verrast met schitterende resultaten

PARIJS (bloomberg/reuter) - De Franse holding Lyonnaise des Eaux maakte in 1996 bijna de helft meer winst dan in het voorgaande boekjaar. Vooral de afdelingen water en afvalverwerking boerden erg goed, terwijl de verliezen op de vastgoedportefeuille opnieuw verminderden. Lyonnaise bevestigde donderdag dat zijn raad van bestuur het principe van een fusie met Compagnie de Suez heeft goedgekeurd. Gedelegeerd bestuurder Monod zei wel dat de uitkering van een extra dividend bij Suez de modaliteiten van de fusie nog kan wijzigen. De nettowinst van Lyonnaise des Eaux piekte vorig jaar op 1,35 miljard Franse frank (8,27 miljard Belgische frank) of 22,8 Fr.fr. per aandeel tegenover 906 miljoen en 15,6 Fr.fr. in 1995. De winstgroei met 49 procent was hoger dan wat analisten hadden verwacht. Die waren uitgegaan van een winst van 20,45 franc per aandeel. Vooral de tweede jaarhelft van 1996 was erg goed voor Lyonnaise. De groep haalde tussen juli en december een nettowinst van 714 miljoen Fr. fr., 78 procent meer dan in dezelfde periode van 1995.