M&D Seminars

M&D Seminars herhaalt een aantal seminaries en werksessies. Privacy en arbeidsrecht: een praktijkgerichte benadering (15 februari); De digitale handtekening en de hervorming van het bewijsrecht (19 februari); Overeenkomst tot overdracht van handelszaak: grondige analyse van vijf clausules (28 maart); Opbouw, beveiliging en overdracht van vermogen: optimalisatie via de methodiek van persoonlijke financiële planning (18 april); Het belang van intellectuele eigendomsrechten als key value driver (19 april); Het gebruik van fiscaal transparante structuren als joint venture en acquisitiestructureren (24 april); De controles van AOIF en BBI bij grote ondernemingen (25 april); Juridische analyse van retentieclausules gericht op het behoud van medewerkers (26 april). Inlichtingen: tel: 09/224.31.46, fax: 09/225.32.17.