Advertentie
Advertentie

M&D Seminars

M&D Seminars heeft weer een reeks seminaries en werksessies op het programma staan. Wij geven u de onderwerpen met datum. Voor inlichtingen gelieve contact op te nemen met M&D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel: 09/224.31.46, fax: 09/225.32.17, e-mail: info@mdseminars.be. Bekijk ook eens de website www.mdseminars.be.Franchiseovereenkomsten: een kritische analyse aan de hand van tien praktijkgerichte vragen, 23 januari; BTW-problemen bij doorfacturatie tussen verbonden ondernemingen, 24 januari; De intern gefinancierde pensioenbelofte, 30 januari; Terbeschikkingstelling van personeel: de nieuwe wetgeving, 31 januari; Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak - de invoegetreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen, 6 februari of 20 maart; BTW en marketingbudget: hoe conflicten met AOIF en BBI vermijden?, 7 februari; De digitale handtekening en de hervorming van het bewijsrecht, 7 februari of 19 februari; De fiscale impact van een fusie op het eigen vermogen van een vennootschap, 13 februari; Privacy en arbeidsrecht: een praktijkgerichte benadering, 15 februari; De fiscale impact van een splitsing op het eigen vermogen van een vennootschap, 20 februari; Sekwester en kantonnement in de rechtspraktijk, 6 maart; De coöperatieve vennootschap na de wet van 7 mei 1999; Bottom line leadership, 14 maart of 15 maart; Facturatie in het kader van recente Europese en nationale ontwikkelingen, 21 maart; Praktijkproblemen bij ontslagen om dringende redenen, 22 maart; Internet als uitdaging voor het auteursrecht, 27 maart.Deelneming aan Europese R&D-programmasHet VBO, het VEV, de UWE en het VOB houden op maandag 5 februari een colloquium over Deelneming aan Europese R&D-programmas: belang en praktische voorwaarden voor de Belgische ondernemingen. De mogelijkheden die door de Europese onderzoeksprogrammas worden geboden zijn onvoldoende bekend bij de Belgische ondernemingen, die er dan ook te weinig gebruik van maken. Op deze informatievergadering wordt een overzicht gegeven van de lopende en de komende programmas en wordt de strategie van de Europese Commissie terzake toegelicht. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de praktische voorwaarden die moeten vervuld worden om aan de onderzoeksprogrammas deel te nemen.Inlichtingen: Carole Hervé, tel: 02/515.08.26, fax: 02/513.04.94, e-mail: ch@vbo.feb.be.