Maak van ambtenaren werknemers

Toen de crisis in het begin van de jaren 70 toesloeg, zijn onze bedrijven niet bij de pakken blijven zitten. Om terug aan winst te geraken hebben ze de kosten weten te verminderen. Gedurende de jaren 70 en begin jaren 80 werd zoveel mogelijk 'overbodig' personeel afgestoten. Aldus stagneerde het totale aantal jobs, bij een gelijke of verhoogde produktie. Toen de computers begin jaren 80 echt betaalbaar werden kon de steeds toenemende administratielast eindelijk op een efficiënte manier opgevangen worden en verminderde het relatieve aandeel van de niet-produktieve werknemers ten opzichte van de produktieve. Dank zij de terugkerende winsten konden de bedrijven medio jaren 80 eindelijk bijkomende werknemers aantrekken.