Maaltijdchecks spelen Vlaamse regering parten

(tijd) - De Vlaamse regering zit geplaagd met vorderingen van de RSZ voor achterstallige sociale bijdragen op maaltijdchecks toegekend aan Vlaamse ambtenaren en onderwijzend personeel in de periode 1990-92. De federale regering besliste toen dat die maaltijdchecks vrijgesteld zijn van sociale bijdragen. Volgens de RSZ werd echter niet aan de voorwaarden inzake de wetgeving terzake voldaan. De Vlaamse regering brengt de zaak nu voor het overlegkomitee regering-executieven om duidelijkheid te scheppen. De achterstallen belopen circa 85 miljoen. Overigens gaat de Vlaamse regering nog een ander financieel probleem op het overlegkomitee aankaarten: de Vlaamse overheid kreeg van Nederland een aantal achterstallige fakturen geprezenteerd in het kader van het Belgisch-Nederlands verdrag over de Schelde-Rijnverbinding, maar ze vindt dat de federale overheid die moet betalen.