Maandag 12 februari

De voorlopende indicatoren van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zetten in december hun dalende trend voort. Dit betekent dat een economische heropleving voor de zomer onwaarschijnlijk is. Opmerkelijk is dat de economische vooruitzichten vooral in België en de eurozone verslechterden. In de Verenigde Staten vertraagde de achteruitgang.De Expo2000 in Hannover leed een verlies van ongeveer 2,4 miljard mark (1,2 miljard euro). Het exacte bedrag is niet bekend omdat er nog rechtszaken lopen waarin tientallen miljoenen worden betwist. De Duitse overheid draait op voor het verlies. De Expo in Hannover liep van 1 juni tot 31 oktober 2000. Er werden 40 miljoen bezoekers verwacht, maar er kwamen er maar 18 miljoen opdagen. De federale minister van Arbeid, Laurette Onkelinx, wil werknemers beter beschermen tegen geweld, pesterijen en ongewenste seksuele intimiteiten op het werk. Het accent van de maatregelen ligt op preventie. De minister heeft twee wetsontwerpen klaar die alle werkgevers verplicht een preventieplan op te stellen en een interne of externe preventieadviseur aan te wijzen. De verplichting geldt zowel voor de openbare als voor de privé-sector.De werkgevers reageren terughoudend op het voorstel. Zij werken in de Nationale Arbeidsraad aan een eigen regeling rond pesterijen en betreuren dat de minister dit werk doorkruist.22 procent van de Vlaamse KMOs kreeg in 2000 te maken met criminaliteit. Dat blijkt uit een studie van Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers. 49 procent van de KMOs vindt dat de onveiligheid in hun buurt is gestegen. 50 procent is het daar niet mee eens. Unizo pleit voor de invoering van overlegplatformen veiligheid. Die moeten het overleg tussen de zelfstandige ondernemers, politie en justitie coördineren. Een overlegplatform bestaat al sinds mei op federaal niveau in het ministerie van Binnenlandse Zaken.Dinsdag 13 februariBelgië staat niet meer in de top-25 van aantrekkelijke bestemmingen voor directe buitenlandse investeringen. In 2000 bekleedde België nog de vierentwintigste plaats. Dat blijkt uit een enquête van de consultant A.T. Kearney.Het Belgische ministerie van Telecommunicatie hanteerde voor het eerst zijn alarmprocedure om computergebruikers massaal te waarschuwen voor een nieuw computervirus. Via het internet, persberichten en, voor de eerste keer ook via de verkeersredactie van de VRT-radio, waarschuwde het ministerie voor een e-mail met de naam Anna Kournikova.Woensdag 14 februariHet aantal faillissementen dat het Nationaal Instituut van de Statistiek optekende, kwam voor januari op 615 uit. Ten opzichte van januari 2000 is dat een daling met 0,5 procent. Een ruime meerderheid van de faillissementen (83,6 procent) deed zich voor bij KMOs met minder dan vijf werknemers.De sociale partners keurden in de nationale arbeidsraad een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) goed, die het tijdskrediet regelt. Dat meldde de patroonsorganisatie VBO. Het gaat om de eerste concrete uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2001-2002. Het tijdskrediet vervangt het huidige systeem van loopbaanonderbreking en vormt een nieuw kader voor de soepeler combinatie tussen arbeid en gezinsleven. Het treedt in werking op 1 januari 2002.De Vlaamse minister van Economie en Ruimtelijke Ordening, Dirk van Mechelen (VLD), werkt aan een urgentieplan om dringend bedrijventerreinen bouwrijp te maken. Uit een rapport van de werkgroep-SPRE (Strategisch Plan Ruimtelijke Economie), dat hij dinsdag heeft ontvangen, blijkt dat er dringend 570 ha industriegrond moet bijkomen om over een ijzeren voorraad van vijf jaar te beschikken. Vooral in Antwerpen-Mechelen, de Antwerpse Kempen en Zuid- en Midden-West-Vlaanderen is er een ernstig tekort aan bouwrijpe bedrijventerreinen.