Maandblad Deng in kritieke toestand

(tijd) - De kans is reëel dat het januarinummer van het maandblad Deng meteen het laatste wordt. Audax, de Nederlandse uitgeversgroep en hoofdaandeelhouder, heeft beslist dit jaar niet verder in het blad te investeren.