Maandelijkse loonsverhogingen

(tijd) - Iedere maand stijgen de lonen in een aantal sektoren. Die loonsverhoging kan het gevolg zijn van de stijging van het indexcijfer, of van de sektoriële KAO. De indexering is momenteel wel enkele maanden opgeschort als gevolg van de invoering van de gezondheidsindex. In de onderstaande tabel worden alle paritaire komitees (sektoren) opgesomd waar deze maand een verhoging is. De paritaire komitees zijn opgedeeld in drie groepen: enkel voor de arbeiders uit die sektor, enkel voor de bedienden uit die sektor of voor beide groepen samen.