Maandelijkse loonsverhogingen

(tijd) - Iedere maand stijgen de lonen in een aantal sectoren. Die loonsverhoging kan het gevolg zijn van de stijging van het indexcijfer, of van de sectoriële CAO. Het eerste vindt u in de tabel met de indexaanpassingen, het tweede in de tabel met de loonaanpassingen. In deze tabellen wordt een overzicht gegeven van alle paritaire comités (sectoren) waar deze maand een verhoging is. De paritaire comité zijn opgedeeld in drie groepen: enkel voor de arbeiders uit die sector, enkel voor de bedienden uit die sector of voor beide groepen samen. In de loontabel komen tot eind 1996 enkel uitzonderingen op de loonblokkering voor. Deze maand zijn er geen uitzonderingen, dus is er ook geen loontabel. (tijd) - Iedere maand stijgen de lonen in een aantal sectoren. Die loonsverhoging kan het gevolg zijn van de stijging van het indexcijfer, of van de sectoriële CAO. Het eerste vindt u in de tabel met de indexaanpassingen, het tweede in de tabel met de loonaanpassingen. In deze tabellen wordt een overzicht gegeven van alle paritaire comités (sectoren) waar deze maand een verhoging is. De paritaire comité zijn opgedeeld in drie groepen: enkel voor de arbeiders uit die sector, enkel voor de bedienden uit die sector of voor beide groepen samen. In de loontabel komen tot eind 1996 enkel uitzonderingen op de loonblokkering voor. Deze maand zijn er geen uitzonderingen, dus ook geen loontabel.