Advertentie
Advertentie

Maandelijkse loonsverhogingen

(tijd) - Iedere maand stijgen (of dalen) de lonen in een aantal sectoren. Die loonsverhoging (-verlaging) kan het gevolg zijn van de stijging (daling) van het indexcijfer, of van de sectorale CAO. Het eerste vindt u in de tabel met de indexaanpassingen, het tweede in de tabel met de loonaanpassingen. In deze tabellen wordt een overzicht gegeven van alle paritaire comités (sectoren) waar deze maand een verhoging is. De paritaire comités zijn opgedeeld in drie groepen: enkel voor de arbeiders uit die sector, enkel voor de bedienden uit die sector, en voor beide groepen samen.