Maastricht + konjunktuur + Dehaene = minstens 400 miljard

(tijd) - Volgens de Nationale Bank (NBB) heeft de federale regering op haar eigen begroting en de sociale zekerheid in drie jaar tijd (tot en met 1994) voor minstens 400 miljard fr. maatregelen genomen, wat goed is voor zo'n 5,3 procent van het BBP. Nogal wat van die maatregelen zullen het overheidstekort ook de komende jaren in bedwang moeten houden. SP en PS konden daardoor heel wat skepsis wegnemen over hun bereidheid om te saneren. De externe druk van Maastricht, de machtspositie van Jean-Luc Dehaene en de tegenvallende konjunktuur in 1993 en de omkering nadien hebben hen geholpen. Tabel 1 toont schematisch de 'opbrengst' van de verschillende spaarplannen tot 1994, zoals ze door het ministerie van begroting worden weergegeven. Dat Begroting op 512 miljard fr. uitkomt en niet op 400 miljard zoals de NBB, komt omdat de Bank veilig speelt. Zo houdt de NBB geen rekening met het effekt van verschillende maatregelen inzake schuldbeheer die los van de grote besparingsoperaties werden doorgevoerd. De opbrengst ervan wordt op zo'n 30 miljard fr. geraamd. Ook de schatkistverrichtingen en onder meer de voorfinanciering door de ASLK van de privatizering van Belgacom (een operatie die nog steeds door de Europese Unie wordt betwist) zijn door de Bank niet meegerekend. Voorts schat de NBB ook de opbrengst van een aantal maatregelen voorzichtiger in, zoals de opbrengst van de niet-indexering van de belastingschalen, waar maar op 27 miljard wordt gerekend in plaats van de voorziene 50.