Maastricht-norm wordt zonder bijsturing pas in '99 gehaald

(tijd) - Zonder bijkomende maatregelen zal het overheidstekort pas in 1999 tot drie procent van het BBP teruggedrongen zijn, of twee jaar te laat om de EMU te halen. Dat blijkt uit de jongste versie van de 'Economische vooruitzichten' van het Planbureau. Uit de prognose blijkt ook dat de uitgangspunten waarop de begrotingscontrole enkele weken geleden steunde, al volledig achterhaald zijn. Hoogstwaarschijnlijk moet er dit jaar nog eens 0,3 BBP-procent of zo'n 25 miljard frank extra bespaard worden.Het Planbureau publiceert jaarlijks economische vooruitzichten voor de komende vijf jaar. Sinds vorig jaar gebeurt dat volgens een nieuwe procedure die moet bijdragen tot een betere bruikbaarheid voor de begrotingsopmaak. In de praktijk komt dit erop neer dat de gegevens vlak na de begrotingscontrole beschikbaar moeten zijn, maar voor de start van de opstelling van de begroting voor volgend jaar.