Maastricht : to be or not to be

De Deense afwijzing van het Verdrag van Maastricht heeft een diepe schok verwekt binnen en buiten de Europese Gemeenschap. Toch is het niet zomaar een "incident de parcours'. Ook elders komt, pas na de ondertekening, de weerstand tot uiting, om allerlei uiteenlopende en vaak zelf totaal tegenstrijdige redenen. Ook zijn er onuitgesproken vage anti-gevoelens die meer te maken hebben met irrationaliteiten dan met overlegde keuze. Het is noodzakelijk een aantal van deze reakties en gevoelens van naderbij te bekijken.