'Maatregelen tegen overstromingen blijven uit'

(tijd) - Belangrijke maatregelen voor het vermijden van overstromingen in Vlaanderen blijven uit. Dat zegt de Bond Beter Leefmilieu (BBL). De Vlaamse minister voor Ruimtelijke Ordening, Dirk Van Mechelen (VLD), kondigde 19 maanden geleden nieuwe regels aan, zoals het verplicht hergebruiken of bufferen van regenwater op bedrijfsterreinen. Maar de stedenbouwkundige verordening die dit oplegt, is nog steeds niet in het Staatsblad verschenen. De BBL roept op tot spoed.