Maatschappelijk debat herwaardering leerkracht

(belga/tijd) - Minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten gaf donderdag het startschot van een maatschappelijk debat over de herwaardering van de leerkracht dat moet uitmonden in een actieplan. Op haar verzoek worden er in de Onderwijscommissie van het Vlaams Parlement hoorzittingen gehouden met de betrokkenen.Vanderpoorten wil structurele maatregelen nemen om het beroep van leraar te herwaarderen en weer aantrekkelijk te maken. Ze gaat ook de lerarenopleiding hervormen, die meer moet inspelen op de maatschappelijke behoeften. De hoorzittingen vormen het begin van een maatschappelijke doorlichting van de sector en de positie van de leerkracht in de samenleving, stelt Vanderpoorten. De minister, die geregeld scholen bezoekt, kondigde aan dat ze haar rechtstreekse contacten met het onderwijsveld nog gaat opvoeren. Aan de scholen wordt volgende week een e-mailadres meegedeeld waar leraars rechtstreeks hun mening kunnen geven over de hervorming en herwaardering van het lerarenambt. Volgens commissievoorzitter Gilbert Vanleenhove (CVP) werden de hoorzittingen bewust opengetrokken naar het hele lerarenambt. De commissie wil dat er wordt gepeild naar wat een goed leraar, is, wat de maatschappelijke verwachtingen zijn en of de lerarenopleidingen daaraan beantwoorden. Vanderpoorten herhaalde dat ze liever werk maakt van de verruiming van het comfort voor de leerkracht dan van een lineaire loonsverhoging. Nationaal secretaris Rik Schepers van de christelijke vakbond zei aan de VRT-radio vast te houden aan de eis voor een algemene loonsverhoging. Volgende week beginnen de onderhandelingen over een nieuwe CAO.