Advertentie
Advertentie

Maatschappelijke rol ingenieur staat ter diskussie

(tijd) - Op een algemene vergadering in mei bezonnen de ingenieurs zich onder meer over hun maatschappelijke rol, een vraag waarop een sluitend antwoord voorlopig nog ontbreekt. De ingenieur beseft steeds meer dat zijn vindingen en toepassingen gevolgen hebben voor het hele leefsysteem. De Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV) wil de ingenieur verlossen van zijn "vervuilersimago'.