Advertentie
Advertentie

Machinaties

Wie een scheve schaats rijdt of denkt zich een misstap te kunnen permitteren, zoals Johan Sauwens nog afgelopen weekend, die krijgt steeds makkelijker het snelrecht over zich heen. Het programma Opsporing Verzocht mag dan wel afgevoerd zijn op VTM, als de geur van sensatie in de lucht hangt, zijn de media er snel genoeg bij om luidkeels te pleiten voor meer fatsoen. Nog niet zolang geleden werd de minicam ook ingeschakeld om de Zillion-affaire aan te zwengelen, en ook nu weer schuilde Big Brother in een klein hoekje. Zonder die amateuropnames van de feestelijke Sint-Maartensactiviteiten was de mantel der liefde misschien nog groot genoeg geweest om het gekwetste ego van Sauwens achter te verschuilen. Achter elke oproep voor rechtvaardigheid schuilt evenwel ook meestal een flinke portie eigenbelang. Het Vlaams Blok had natuurlijk het snelst door dat Sauwens daar kwam om stemmen af te pakken. De Morgen zag, na de socialehuisvestingsaffaire, in het outen van Sauwens opnieuw een geslaagde promotiestunt. VTM kreeg van het Blok een smakelijke scoop voorgeschoteld dankzij het doorspelen van de videobanden. En zowel Agalev als de SP zag zijn kans schoon zijn positie te verstevigen door de impasse helemaal dicht te betonneren. En de CVP profiteerde van het moment om zich tegenover haar oppositiepartner te profileren. Zo ontploft het voetzoekertje van het Blok dan toch in hun eigen gezicht. Minister van Justitie Verwilghen vroeg de videoband in beslag te nemen omdat er illegale feiten op geregistreerd werden, het paraderen met verboden VMO-parafernalia. Sauwens had het moeten weten: goede vrienden houden afstand. Maar wellicht zat hij als minister te weinig zelf achter het stuur om de actuele poster voor verkeersveiligheid op te merken. Aan de vormgeving en de copywriting van onze nationale campagnes voor verkeersveiligheid schort overigens al jaren iets. De meeste affiches, zoals precies die oproep tot meer afstand, zijn ronduit gevaarlijk, want moeilijk te ontcijferen of zelfs moeilijk te begrijpen. Wellicht is het federale materie en moeten de campagnemakers het met een veel te klein budget rooien om fatsoenlijker werk te leveren. Wie belangstelling heeft voor de oproep en dus de veel te dunne witte letters op een warrige en licht gekleurde achtergrond begint te lezen, vertraagt onbewust en riskeert zo ongelukken. De witte ridder Verwilghen zou zijn blazoen veel fatsoenlijker oppoetsen mocht hij ook iets meer aanvangen met de opnames van al die onbemande cameras langs de weg.Het grootste slachtoffer van alle mediageweld deze week is de zwakke weggebruiker. Hebt u iets gemerkt van deze themaweek? Niet alleen waren er prinses Mathilde en Vlaams minister Sauwens om alle aandacht op te eisen voor hun carrièrewending, maandag was het ook nog eens wereldmasturbatiedag. En waar vindt de modale mens sneller bevrediging dan achter het stuur van een blitse wagen? Autos zijn gegeerde objecten. Zelfs autobanden maken deel uit van de sexy accessoires. De suggestieve reclame voor Continental geeft het precies weer. De tekst: de erogene zone, en hoe ze het best wordt gestimuleerd. Het beeld: drie pedalen en een rubberen band. Het viel weliswaar te verwachten dat onze oproep voor een algemeen verbod op autoreclame (gelanceerd naar aanleiding van het voorbije autosalon) niet verhoord zou worden. Maar dat aan het begin van deze heuglijke themaweek zowel het zevenuurjournaal van VTM als dat van VRT werd voorafgegaan door een spotje over een gratis autowedstrijd, dat laat de zwakke weggebruiker maar bitter weinig hoop op beterschap. Goed, die snelheidsduivels die het afgelopen weekend een weerloze fietser het leven kostten, die hebben zich alsnog aangemeld. Maar intussen gaat met een darwinistisch determinisme de afvallingskoers voort. Hoe duurder de wagen, hoe veiliger men zich ook voelt en hoe sneller er dus wordt gereden. Een bedrijfswagen blijft nog altijd een van de verleidelijkste voordelen en als zelfs benzine en eventuele boetes niet betaald hoeven te worden, staat er helemaal geen rem meer op het heftig verkeer.Verkeersslachtoffers verdienen evenveel respect als oorlogsslachtoffers, ook zij zijn weerloze pechvogels, een onvermijdelijk neveneffect van een even ambitieus als fout politiek-economisch project. Waarom durft Verwilghen geen strengere toepassing aan van alternatieve straffen ? Zoals het bedenken van tien efficiënte slogans, genre: Kost uw wagen ook stukken van mensen of Meer PK dan IQ. Ook welkom zou zijn: een jaar lang lobbyen bij politici opdat die elke week opnieuw moties over verkeersveiligheid indienen. Of een maand lang verplicht gebruik van een rolstoel voor eigen transport. En nog een gemiste kans: misschien had Sauwens als boetedoening beter een speech gehouden over de aanleg van snelwegen en popularisering van de wagen in Hitlers strategische plannen. Dat had de week van de zwakke weggebruiker alsnog gered. Herman ASSELBERGHSEdwin CARELS