Machtsverhoudingen tandartsen bevestigd

(tijd) - De eerste tandartsverkiezingen bevestigen de bestaande machtsverhoudingen. De zetelverdeling in de commissie tandartsen-ziekenfondsen, die historisch was vastgelegd, blijft ongewijzigd. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen (VVT) krijgt vijf mandaten, het Brusselse Societe de Medecine Dentaire (SMD) twee en het Waalse Chambres Syndicales Dentaires (CSD) drie. De Vlaamse Beroepsvereniging van Tandartsen (VBT) hekelt dat ze uitgesloten werd van de verkiezingen. Het Rijksinstituut voor de Ziekte- en Invaliditeitsuitkering (Riziv) organiseerde dit jaar voor de eerste maal verkiezingen voor tandheelkundigen. De verkiezingen, die om de vier jaar georganiseerd zullen worden, moeten voor een grotere democratie zorgen bij de verdeling van de zetels in de verschillende Riziv-commissies. Er namen drie representatieve beroepsorganisaties aan de verkiezingen deel: het VVT, de SMD en de CSD. Om als representatief beschouwd te worden moet de organisatie zich richten tot tandartsen van tenminste twee gewesten, en minstens 400 individueel aangesloten leden tellen. De VBT, een jonge speler op het terrein, slaagde er niet in zijn representativiteit te bewijzen en werd uitgesloten. De VBT laakte dat gisteren in een persmededeling. De 8.516 Belgische tandartsen konden tot 12 juni hun stem uitbrengen. 65,45 procent maakte van die mogelijkheid gebruik. De stemmen werden dinsdag geteld en de resultaten gisteren publiek gemaakt. Het VVT behaalt 53,2 procent van de stemmen, de SMD 17,2 procent en de CSD 25,5 procent. Er waren 0,2 procent blanco en 3,9 procent ongeldige stemmen. De uitslag sluit aan bij de historische vastgelegde machtsverhoudingen.