Advertentie
Advertentie

Macintosh (Superconfex): winst stijgt

(tijd) - Macintosh, de Nederlandse kledingsdistributieketen (Superconfex), heeft over '89 een omzet gemaakt van 1,034 miljard gulden. Dat is 5,9 procent minder dan in '88, maar die cijfers zijn in feite niet vergelijkbaar, want sinds vorig jaar zijn de aktiviteiten van de Nederlandse produktie-ondernemingen niet meer meegerekend (omdat ze verkocht werden). Als dat effekt niet wordt meegerekend, ligt de omzet lichtjes hoger. De netto-wint steeg een kwart tot 12,8 miljoen gulden. Aan de aandeelhouders zal een keuzedividend worden voorgesteld van 1,4 gulden in kontanten of een uitkering in aandelen van 3 1/3 procent.