Macro-economische loonnorm gaat nog twee jaar mee

BRUSSEL (tijd) - Misschien is de macro-economische loonnorm wat te rigide, maar hij werkt. En bovendien, bedrijven hebben in praktijk bewezen dat ze de strakheid kunnen overwinnen. Voor minister van Arbeid Miet Smet is een hervorming van de wet op de concurrentiekracht daarom niet aan de orde. 'We hebben inzake concurrentiekracht nog veel in te halen.' Om die reden mogen de federale sociale partners er zich tijdens het interprofessioneel overleg niet te snel van af maken. Maar dat een mislukking van de onderhandelingen het risico inhoudt dat het overleg wordt overgeheveld naar de regio's, vindt Smet overdreven. 'Er zijn weinig instrumenten op Vlaams niveau. En of er een volgende fase komt in de staatshervorming, hangt niet in eerste instantie af van het al dan niet lukken van het federaal overleg.'Federaal minister van Arbeid Miet Smet wikt en weegt haar woorden als ze over de nakende interprofessionele onderhandelingen praat. Niet dat ze niets kwijt wil, maar ze wil de kansen op een sociaal akkoord zo veel mogelijk vrijwaren. Er bestaat veel pessimisme en weinig enthousiasme. Maar dat vindt Smet geen reden om het er niet op te wagen.