Maffia wast wit via pornografie

ROME (reuter) - De Italiaanse maffia wast een gedeelte van haar gelden wit door ze te beleggen in de bloeiende Italiaanse porno-industrie. De industrie is goed voor een omzet van meer dan 40 miljard frank. Een en ander blijkt uit een studie van een Romeins studiecentrum. De studie gaf evenwel geen uitsluitsel hoeveel van deze omzet door de maffia wordt gerealizeerd. Nog steeds volgens het rapport is de porno-industrie een terrein dat zich uitstekend leent voor illegale transakties, misbruik en geweld. Volgens ramingen genereert de maffia jaarlijks meer dan 3 biljoen frank per jaar.