Magistraten hebben noggeen nieuw tuchtstatuut

(tijd) - Het nieuwe tuchtstatuut voor magistraten en griffiepersoneel laat opnieuw een jaar op zich wachten. Daardoor kunnen zwaar falende magistraten nu niet gestraft worden. Volgens Justitie houdt die straffeloze periode slecht enkele weken aan.Het nieuwe tuchtreglement kwam er op 7 mei 1999 nadat de commissie-Dutroux had vastgesteld dat het bijzonder moeilijk was om sancties te treffen voor falende magistraten. Het wetsvoorstel-Landuyt-Giet werd in de afwikkeling van de zaak-Dutroux heel snel goedgekeurd. Toen de federale minister van Justitie, Marc Verwilghen (VLD), zich opmaakte om de uitvoeringsbesluiten af te werken, bleek dat de wet onvolmaaktheden had. Het griffiepersoneel was vergeten, zodat zij aan geen tuchtprocedure onderworpen konden worden. De regering moest ook bijkomende wettelijke bepalingen uitwerken voor de samenstelling van de Nationale Tuchtraad.Om die wettelijke bepalingen klaar te hebben, werd de inwerkingtreding van het nieuwe tuchtstatuut een eerste maal uitgesteld tot 1 januari 2002. Ondertussen legde de regering haar wetsontwerp voor aan de vakbonden, de Hoge Raad voor de Justitie en de Raad van State, maar op 1 januari 2002 was het huiswerk van de regering nog niet klaar.Volgens CD&V-kamerlid Tony van Parys is er sinds 1 januari geen uitvoerbaar tuchtrechterlijke regeling meer voor magistraten en het personeel van griffies en parketten. Woensdag besprak de kamercommissie-Justitie een wetsvoorstel om de wet Landuyt-Giet retroactief opnieuw met een jaar uit te stellen. Als het parlement dat voorstel goedkeurt, kunnen magistraten en griffiepersoneel opnieuw volgens het oude tuchtreglement sancties krijgen. Het kabinet benadrukt dat de tijdelijke straffeloosheid enkel voor zware fouten en sancties geldt. SV