Magistraten vinden ontwerp spijtoptanten onwerkbaar

(tijd) - De raad van procureurs des Konings vindt het wetsontwerp voor een wettelijke regeling van de spijtoptanten onwerkbaar. De procureurs staan wel achter het principe en hebben hiervoor, net als de Raad van Europa, aan de federale minister van Justitie, Marc Verwilghen (VLD), een positief advies gegeven over zijn voornemen een wettelijke regeling voor spijtoptanten uit te werken.