Magistratuur roept voor het eerst Staten-Generaal samen

(tijd) - Eind maart roept de magistratuur voor het eerst in de geschiedenis een Staten-Generaal samen. Onderwerp van de vergadering is de bedreigde onafhankelijkheid van het gerecht. 'Dit is geen corporatistische reflex. De burger heeft recht op een hervormd gerecht, maar is zich te weinig bewust van het belang van een onafhankelijk gerecht', zegt voorzitter Palms van de Nationale Commissie voor de Magistratuur, die het initiatief neemt. Het college van procureurs-generaal en de hiërarchie van de zittende magistratuur zegden al hun steun toe.De precieze datum ligt nog niet vast, maar de princiepsbeslissing is enkele dagen voor Kerstmis genomen: eind maart heeft in Brussel de eerste Staten-Generaal van de Belgische magistratuur plaats. Organisator is de Nationale Commissie voor de Magistratuur, die de magistraten in ons land verenigt. Zowel het college van procureurs-generaal als de hiërarchie van de zetelende rechters hebben hun steun al toegezegd aan het initiatief.