Magistratuur stuurt minister De Clerck weer wandelen

BRUSSEL (tijd) - Het Hof van Beroep weigert een onderzoek te openen naar mogelijke misdaden gepleegd bij de rechtspleging in een zaak rond baron Benoit de Bonvoisin. Minister van Justitie Stefaan de Clerck had op basis van artikel 485 zo'n onderzoek bevolen, maar de magistratuur heeft die vraag zonder gevolg geklasseerd. Na eerder in verband met het Bende-onderzoek al tegen een muur te zijn opgebotst, die door de hoge magistratuur werd opgetrokken, wordt de minister voor de tweede keer wandelen gestuurd. De weigering dateert van 3 mei, maar raakte pas nu bekend. Het kabinet van Justitie bevestigt.Het dossier-De Bonvoisin sleept aan sinds '83 en begon met een klacht van de baron tegen Albert Raes, toenmalige hoofd van de Belgische Staatsveiligheid, en diens rechterhand Christian Smets. De baron diende klacht in wegens de publikatie in de pers van een nota, afkomstig van de Staatsveiligheid, waarin hij werd verdacht van extreem-rechtse praktijken (occulte financiering, bescherming van een neo-nazi, organisatie van privé-milities, enz.).