Makelaars pleiten voor behoud vrije keuze in verzekeringen

(tijd) - De Unie van makelaars in verzekeringen wil dat de vrije keuzemogelijkheid voor de verbruikers veilig gesteld wordt. Er zijn immers steeds meer aanwijzingen dat die vrijheid in het gedrang wordt gebracht. Dat blijkt o.m. uit de automatische koppeling van allerlei verzekeringen aan bankdiensten of verzekeringen. Ook de geplande herschikking van de OKI's en de toenemende samenwerking tussen banken en verzekeringen vormen een bedreiging. Dat schrijft de Unie in een brief aan eerste minister Martens en de ministers Claes, Schiltz, Maystadt en Dehaene. Hen wordt gevraagd paal en perk te stellen aan een aantal misbruiken.