Malaise bij parket na opstarten tuchtdossier tegen magistraat

(tijd) - Nu het kabinet van minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) deze week bekendmaakte dat het Brusselse parket-generaal besliste een tuchtprocedure op te starten tegen een Brussels parketmagistraat, is de malaise in het parket groot. Vooral het parket-generaal wordt met de vinger gewezen, omdat het te lang zou gewacht hebben vooraleer in de zaak een beslissing te nemen. Meer dan een jaar deed het parket-generaal er over om uit te maken of het aangewezen was een tuchtprocedure op te starten over een betwiste tussenkomst van een Brusselse magistraat.