Advertentie
Advertentie

Malaise op kunstmarkt haalt winst Artemis onderuit

(tijd) - De gekonsolideerde nettowinst van de Luxemburgse kunstvennootschap Artemis over het op 30 september afgesloten boekjaar bedraagt 1.709.635 dollar. In dat resultaat zitten de eenmalige kosten van de kapitaalverhoging ten belope van 550.000 dollar verrekend. De eenmalige kosten buiten beschouwing gelaten, beloopt de gekonsolideerde nettowinst 2.259.635 dollar, wat 31 procent minder is dan het jaar voordien. Die achteruitgang, zo zegt Artemis in een persmededeling, is het gevolg van de recessie op de kunstmarkten. De verkoop liep het afgelopen jaar met 57 procent terug, terwijl de winstmarges praktisch onveranderd bleven.