Malcorps: meerderheid moet akkoord ecotaksen naleven

BRUSSEL (tijd) - De meerderheid moet het politieke akkoord rond de ecotaksen naleven. Dat zegt Johan Malcorps, politiek sekretaris van Agalev, in een gesprek met de redaktie. Malcorps verwacht van deze meerderheid dan ook dat zij elk voorstel van de opvolgingskommissie dat tegen de filozofie van de wet ingaat, verwerpt.Momenteel werkt de opvolgingskommissie voor de ecotaksen aan een voorstel tot wijziging van de wet (Tijd 24/11). Volgens Malcorps gaat de opvolgingskommissie daarmee in tegen de bedoeling van de wetgever. 'De rol van de opvolgingskommissie is de wet uit te voeren en nieuwe ecotaksen voor te stellen. Nu bereidt de opvolgingskommissie een nieuwe wet voor waarbij fundamentele principes van de bestaande wet in vraag worden gesteld.' Malcorps verwijst daarbij naar de hiërarchie der normen: hergebruik gaat boven recyclage.