Maleisische planters moeten niet meer van rubber weten

(tijd) - In Maleisië wordt meer en meer overgeschakeld van rubber naar gewassen met hogere opbrengst, zoals palmolie. Dat heeft alles te maken met de forse daling van de rubberprijzen de jongste jaren. Ondertussen zijn de rubberproducerende landen bij elkaar in Kuala Lumpur om een eventuele ondersteuning van de rubberprijs te bespreken.Door de stijging van de rubberprijs in de jaren 90 van vorige eeuw werd bijna twee derde van het gecultiveerde areaal van het Maleisische schiereiland beplant met rubberbomen. Natuurlijk rubber werd het belangrijkste exportproduct van Maleisië. Maar honderd jaar later vindt het omgekeerde plaats. Rubberplantages worden omgeploegd en beplant met andere gewassen. Vooral oliepalmen zijn populair. Palmolie levert een hoger rendement op. Belgische plantagegroepen zoals Socfin en Sipef hebben dat al vroeg begrepen en investeerden meer in palmolie dan in natuurlijk rubber.