Man wordt gemiddeld 75 jaar, vrouw 81 jaar

(tijd) - Mannen die in 2000 zijn geboren, hebben een gemiddelde verwachte levensduur van 75,08 jaar. Vrouwen hebben een levensverwachting van 81,42 jaar. Dit blijkt uit de sterftetafels van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS), die daarmee bevestigen dat de levensverwachting blijft stijgen. In 1999 bedroeg de levensverwachting 74,87 jaar voor mannen en 81,38 jaar voor vrouwen.WalloniëDe stijging van de levensverwachting van de mannen (+0,21 jaar) is veel groter dan de toename bij de vrouwen (+0,04 jaar). In Brussel en Wallonië was er zelfs een lichte daling van de levensverwachting van de vrouwen. Opmerkelijk is dat de levensverwachting van vreemdelingen hoger is dan die van Belgen. Belgische mannen worden gemiddeld 74,84 jaar oud en mannen met een andere nationaliteit 75,49 jaar. Belgische vrouwen hebben een levensverwachting van 81,24 jaar en andere vrouwen 81,78 jaar.De levensverwachting in Vlaanderen blijft hoger dan in Brussel en Wallonië. Een Vlaamse vrouw heeft een levensverwachting van 81,93 jaar, terwijl Brusselse en Waalse vrouwen gemiddeld 81,39 en 80,53 jaar oud worden. Een Vlaamse man wordt gemiddeld 76,01 jaar oud en Brusselse en Waalse mannen slechts 75,12 en 73,41 jaar. De regionale verschillen zijn groter voor mannen dan voor vrouwen. Het verschil tussen de twee geslachten is groter in Wallonië (7,12 jaar) dan in Brussel (6,27 jaar) en Vlaanderen (5,92 jaar). Het NIS stipt aan dat er verscheidene redenen zijn waarom het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen afneemt. Aangezien vrouwen een hogere levensverwachting hebben, bevinden zij zich dichter bij de biologische bovengrens. Bovendien dalen de verschillen in levensstijl en risicogedrag.Tot slot publiceert het NIS ook provinciale cijfers voor de periode 1998-2000. De levensverwachting voor mannen is het hoogst in Vlaams-Brabant (76,31 jaar) en het laagst in Henegouwen (72,41 jaar). De levensverwachting voor vrouwen is het hoogst in Vlaams-Brabant (82,15 jaar) en het laagst in Henegouwen (80,10 jaar).