Management buy-out bij voedingsgroep Beckers

(tijd) - Het management van voedingsgroep Beckers koopt het bedrijf uit de voedingsmiddelendivisie van de Engelse reus Allied Lyons. De verzelfstandiging van Beckers past volgens Allied Lyons in haar strategie om zich te koncentreren op vier basisaktiviteiten, te weten dranken, biscuits, franchising en ingrediënten. De management buy-out wordt geleid door W.L. Andriessen, de algemeen direkteur van Beckers.