Management buy-out zet BS Partners op weg naar sukses

DIEGEM (tijd) - Ruim een jaar geleden besloten Michel Groulus en zijn medewerkers een MBO door te voeren en zich uit te kopen bij de DMR Group. Zowel de struktuur van de groep als het beheer strookten niet met de richting die zij uit wilden, en zij richtten daarom Business Solution Partners op met als hoofddoel de ontwikkeling en de commercializering van informatika-oplossingen voor het beheer van human resources, en meer specifiek tijdsbeheer en toegangskontrole. Het blijkt de juiste weg te zijn, want nu al kan het bedrijf terugkijken op een 150-tal referenties in binnen- en buitenland.