Advertentie
Advertentie

Managementopleiding

De specialisatieopleiding die de Universiteit Gent vanaf volgende academiejaar aanbiedt, duurt een jaar, maar het programma kan over vier jaar worden gespreid. De opleiding richt zich tot universitair gediplomeerden met interesse voor een leidinggevende functie in een overheidsinstelling. Dit kunnen pas afgestudeerden zijn of professionals uit de private of publieke sector. Vier jaar ervaring in de publieke of private sector is volgens programmacoördinator Aimé Heene echter ideaal.Het opleidingsprogramma valt uiteen in drie grote blokken. In een eerste blok wordt nagegaan in welke context de overheidsbedrijven functioneren. Hierin komen de belangrijkste politieke, juridische, economische en technologische aspecten van een overheidsorganisatie aan bod. Vakken zijn onder andere bestuursrecht, openbare financiën en ontwikkelingen in de ICT. Het tweede blok behandelt de meer klassieke managementdomeinen, zowel vanuit theoretisch als praktisch oogpunt. Maken deel uit van de opleiding: strategisch management, personeelsbeleid, management van veranderingsprocessen, management van diensten en financieel management. Over management moet ook een scriptie worden afgeleverd. Ten slotte belicht het derde blok de wetenschappelijke benadering van managementvraagstukken. De keuzevakken gaan van management van lokale overheidsbedrijven tot internationale overheidsondernemingen.De VUB, de KUL en de Universiteit Antwerpen beschikken over gelijkaardige opleidingsprogrammas. Maar daar kunnen de uren niet over vier jaar worden gespreid. De opleiding aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde in Gent laat die optie wel open omdat het de bedoeling is zoveel mogelijk de combinatie van beroepspraktijk en studie mogelijk te maken.Om een goede wetenschappelijke ondersteuning te bieden, bereidt de faculteit Economie en Bedrijfskunde tegen het najaar van 2002 de oprichting van het nieuwe Instituut voor Management in de Overheid voor. Partner wordt de Hogeschool Gent. Het instituut krijgt twee taken mee: wetenschappelijk onderzoek naar management van overheidsbedrijven en de kwaliteitsbewaking van de opleidingen. GVDP