Mannelijke werkloosheid in Vlaanderen verwaarloosbaar

De werkloosheid in België is de afgelopen maand september zeer sterk gedaald met liefst 13.340 eenheden tot 381.436, of met 3,4 procent. Zeker in vergelijking met september 1987, toen zich een vermindering met 5.744 eenheden voordeed, is de daling spectaculair te noemen. In Vlaanderen alleen al daalde het aantal werklozen in september met liefst 8.611 tot 180.865. Op 12 maanden tijd gaat het hier om een vermindering met 29.577 personen of met liefst 14 procent.